VÅRA TJÄNSTER

STYRELSESERVICE


Vår omfattande kunskap om styrelsearbete innebär att vi kan vara er support när det kommer till allt som rör styrelsearbete. 


Det innefattar allt från hur mötena kan ledas till säkerställande av dokument.
Vi hjälper gärna till med stämman och kan vara en utomstående stämmoordförande om detta önskas.

 • Rådgivning
 • Beställarkompetens
 • Beställningsskrivelser
 • Tillsyner
 • Upphandlingar
 • Garantibevakning
 • Myndighetskrav
 • Avtalsoptimering
 • Fastighetsutveckling
 • Rapportsammanställning
 • Diagnoshantering
 • Mötesteknik
 • Möteshantering
 • Protokollteknik
 • Medlems-/hyresgästfrågor
 • Hantering av skrivelser
 • Teknisk support
 • Stämmoordförande

PROJEKTLEDNING


Projekt i fastigheter kan vara enkla och lätthanterliga till stora och mycket komplexa. Oavsett tar de tid och kräver kunskap. 

Här finns vi för er. 


Vi har gedigen erfarnhet av att leda projekt.

 • Överblick
 • Upphandling
 • Kontraktsupprättande
 • Myndighetskontroller
 • Besiktningar

OMBYGGNADSPROJEKT


Ombyggnadsprojekt innebär mycket arbete under hela projeketet.

Det början redan vid planeringsstadiet och avlutas med besiktningar. 

Här leder vi hela processen eller i den utsräckning ni önskar.


Vi hanterar byggmöten, dokumentation och garantiarbete med mera.

 • Tekniskt kunnande
 • Projektering
 • Upprättande av avtal
 • Hantera bygglov eller plikt
 • Byggmöteshantering

SKADEHANTERING


Vi tar hand om allt från att hyresgästen/medlemmen ringer till att skadan är reglerad och alla parter är nöjda.
Våra kunskaper används även preventivt till att förhindra skador.


 • Skadereglering
 • Dialog med medlem/hyresgäst
 • Dialog med försäkringsbolag
 • Koordinering av entreprenörer
 • Medling i tvist