OM FÖRVALTNINGSKOMPETENS

GRUNDIDÉN


Vi har lång erfarnhet av fastighetsförvaltning och vet hur de stora aktörerna arbetar. De har ofta en bred styrka och många års erfarnhet bakom sig och kan leverera stora och ofta väldigt bra avtal.


Dessa aktörer har emellertid svårare att möta fastighetsägarnas krav och önskemål i detalj. Man tvingas oftast som kund välja på några olika paketlösningar och får det som paketerats i dessa. Resultatet är bra tjänster men inte anpassade efter fastighetsägarens riktiga kravspecifikation.


Det är här Förvaltningskompetens kommer in i bilden.


Vi är ett mindre företag men har istället möjlighet att paketera exakt det som ni önskar. Vi kallar det lite klyschigt skräddassytt på riktigt!


Efter en grundlig inventering av era tankar, önskemål och krav så sätter vi ihop en lösning som ger er det ni vill ha hjälp med. Inte mer eller mindre. Tillsammans jobbar vi helt enkelt fram ett resultat som ger korrekta tjänster till rätt kostnad.

VÅRT LEDORD


Kommunikation!


Det är genom kommunikation kunden och leverantören möts och goda relationer uppstår.

GARANTERAR RÄTT TJÄNSTER TILL RÄTT KOSTNAD!